https://gateway.trip.ir/api/

سفر بستگان درجه دو به کانادا

به روز رسانی: 19 مهر ، 1399 بخشنامه ها

سفر بستگان درجه دو به کانادا

بستگان درجه دو که از 8 اکتبر می توانند به کانادا سفر کنند، شامل چه کسانی می شوند؟

از دیروز 8 اکتبر، بستگان درجه دوم شهروندان و صاحب اقامت دائم PR کانادا که دارای ویزای معتبر باشند می توانند به کانادا سفر کنند.

اما تعریف اداره مهاجرت کانادا از بستگان درجه دو چیست، چه کسانی مشمول این معافیت می شوند و چه شرایطی باید داشته باشند را در ادامه به شرح آن می پردازیم.

از دیروز 8 اکتبر، اعضای بستگان درجه دو Extended family شهروندان و صاحبان اقامت دائم PR کانادا می توانند به این کشور سفر کنند. به شرط اینکه حداقل 15 روز در آنجا بمانند و شرایط لازم را برای ورود داشته باشند.

تعریف اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) از بستگان درجه دو Extended family به نوع ارتباط مسافر خارجی با یک فرد کانادایی یا همسر، شریک قانونی یا پارتنرشان، بستگی دارد:

اگر شما مستقیما با یک شهروند کانادا یا مقیم دائم کانادا رابطه داشته باشید می توانید وارد این کشور شوید، اگر شرایط زیر را داشته باشید:

حداقل یک سال در یک رابطه دوستانه انحصاری Exclusive dating بوده و مدتی را در طول این رابطه با حضور فیزیکی آن شخص گذرانده اید.

فرزند غیر وابسته هستید (فرزند بزرگسال)

نوه ( فرزند وابسته ی فرزند بالغ غیروابسته)

خواهر و برادر، خواهر و برادر ناتنی (Half-sibling و Step-sibling)

مادربزرگ و پدر بزرگ

و اگر شما از بستگان همسر یا همسر عرفی (common-low) یک کانادایی یا دارای اقامت دائم کانادا باشید، مشمول بستگان درجه دو می شوید و می توانید به کانادا سفر کنید:

فرزند بزرگسال

نوه ( فرزند وابسته ی فرزند بالغ غیروابسته)

خواهر و برادر، خواهر و برادر ناتنی (Half-sibling و Step-sibling)

مادربزرگ و پدر بزرگ

خویشاوندان پارتنر یک کانادایی، اگر شرایط زیر را داشته باشند عضو خانواده درجه دو Extended family محسوب می شوند و می توانند به کانادا سفر کنند:

کودک وابسته

فرزند بالغ

نوه ( فرزند وابسته ی فرزند بزرگسال غیروابسته)

بخش نظرات
اپلیکیشن رزرو پرواز تریپ

پرواز های چارتر و ارزان را با گوشی هوشمند خود جستجو و بلیط رزرو کنید. با اپلیکیشن تریپ ضمن سهولت در خرید از تخفیف های ویژه بهره مند شوید.

اپلیکیشن رزرو پرواز تریپ
6Lcvc3kaAAAAALAILAp0jE_FSwTasfoo6HDqw6Xc