https://gateway.trip.ir/api/

جدیدترین شرایط سفر به عمان در کرونا

به روز رسانی: 26 بهمن ، 1399 بخشنامه ها

جدیدترین شرایط سفر به عمان در کرونا


وزارت بهداشت عمان، در آخرین بیانیه‌ی خود از شرایط سفر به عمان در کرونا و اصلاح قوانین قرنطینه در این کشور خبر داد. طبق اظهارات این نهاد دولتی از ۱۵ فوریه ، شرایط قرنطینه‌ی خانگی برای مسافران ورودی لغو خواهد شد و همه‌ی مسافرن ملزم هستند با هزینه‌ی شخصی خود به‌مدت هفت روز در مراکز موردتایید دولت، قرنطینه شوند. در ادامه‌ با قوانین قرنطینه مسافران و شرایط سفر به عمان در بحران کرونا بیشتر آشنا خواهیم شد.

قوانین قرنطینه مسافران عمان

شرایط قرنطینه در سفر به عمان در بدو ورود

– همه‌ی مسافران باید در بدو ورود به فرودگاه‌ های عمان، تست کرونا انجام دهند و متناسب با مثبت یا منفی‌بودن جواب آزمایش ملزم به رعایت قوانین زیر هستند.

۱-  اگر جواب تست کرونا مسافر در فرودگاه های عمان مثبت بود، شخص موردنظر باید به‌مدت ده روز خود را قرنطینه کند و مدت‌زمان قرنطینه از تاریخ انجام تست کرونا محاسبه خواهد شد.

۲- اگر نتیجه تست کرونا مسافر در فرودگاه های عمان منفی بود، شخص موردنظر باید به‌مدت هفت روز خود را قرنطینه کند و مدت‌زمان قرنطینه از تاریخ ورود به عمان محاسبه خواهد شد.

شرایط قرنطینه در سفر به عمان در مدت قرنطینه اجباری

– اگر در طول مدت‌زمان قرنطینه‌ی هفت روزه علائم بیماری در مسافر ظاهر شود، شخص موردنظر باید به مراکز بهداشتی مراجعه کرده و مجدداً تست کرونا انجام دهد. در صورت مثبت یا منفی‌بودن جواب آزمایش شرایط زیر برقرار است:

۱- اگر جواب تست کرونا منفی بود، مسافر باید دوره‌ی قرنطینه‌ی هفت‌روزه خود را به پایان رسانده و در روز هشتم مجدداً تست کرونا انجام دهد و بر اساس نتیجه آزمایش در روز هشتم، شرایط او برای اتمام یا ادامه‌دادن دوران قرنطینه مشخص خواهد شد.

۲- اگر نتیجه تست کرونا مثبت بود، مسافر باید از روز بروز علائم بیماری، به‌مدت ده روز قرنطینه شود. پس از اتمام دوره‌ی قرنطینه در صورتی که علائم بیماری بهبود یابد و دمای بدن او طی ۴۸ ساعت گذشته بدون استفاده از هیچ‌گونه داروی تب‌بری نرمال باشد، شخص ‌موردنظر می‌تواند از قرنطینه خارج شود.

شرایط قرنطینه در سفر به عمان در پایان روز هفتم

– اگر در طول مدت‌زمان قرنطینه‌ی هفت روزه هیچ علائم بیماری در مسافر ظاهر نشود، مسافر باید در روز هشتم مجدداً تست کرونا انجام دهد و اقدامات لازم بر اساس نتیجه‌ی آزمایش در روز هشتم به شرح زیر است:

۱- اگر نتیجه تست کرونا منفی بود، دوران قرنطینه مسافر به اتمام خواهد رسیده و با تحویل دست‌بند ردیاب الکترونیکی به مراکز بهداشتی می‌‌تواند از قرنطینه خارج شود.

۲- اگر نتیجه تست کرونا مثبت بود، مسافر باید از تاریخ انجام معاینه، به‌مدت ده روز قرنطینه شود. پس از اتمام دوره‌ی قرنطینه در صورتی که علائم بیماری بهبود یابد و دمای بدن مسافر طی ۴۸ ساعت گذشته بدون استفاده از هیچ‌گونه داروی تب‌بری نرمال باشد، شخص موردنظر می‌تواند از قرنطینه خارج شود.

بخش نظرات
اپلیکیشن رزرو پرواز تریپ

پرواز های چارتر و ارزان را با گوشی هوشمند خود جستجو و بلیط رزرو کنید. با اپلیکیشن تریپ ضمن سهولت در خرید از تخفیف های ویژه بهره مند شوید.

اپلیکیشن رزرو پرواز تریپ