https://gateway.trip.ir/api/

آزمایشگاه‌های مورد تایید هواپیمایی ماهان جهت انجام تست کرونا

به روز رسانی: 21 دی ، 1400 بخشنامه ها

آزمایشگاه‌های مورد تایید هواپیمایی ماهان جهت انجام تست کرونا

شفهرست جدید آزمایشگاه های مورد تایید هواپیمایی ماهان

فهرست جدید آزمایشگاه های مورد تایید هواپیمایی ماهان

فهرست آزمایشگاه های مورد تایید هواپیمایی ماهان

فهرست آزمایشگاه های مورد تایید هواپیمایی ماهان

آزمایشگاه های مورد تایید تست کووید19

آزمایشگاه های مورد تایید تست کووید19

آزمایشگاه های مورد تایید تست کووید19

اطلاعیه شرکت هواپیمایی ماهان 

به روز رسانی آزمایشگاههای مورد تایید W5 8855 (24 خرداد 1400)

1. آزمایشگاه پاتوبیولوژی ونک (تهران)*
2. آزمایشگاه مهراد (تهران)*
3. آزمایشگاه ظفر (تهران)*
4. آزمایشگاه دنا (تهران)*
5. آزمایشگاه پارس طب (تهران)*
6. آزمایشگاه بیمارستان عرفان نیایش (تهران)*
7. آزمایشگاه بیمارستان عرفان سعادت آباد (تهران)*
8. آزمایشگاه بیمارستان پارس (تهران)*
9. آزمایشگاه کیوان (تهران)*
10. آزمایشگاه آرمین (تهران)*
11. آزمایشگاه بیمارستان رسالت (تهران)*
12. آزمایشگاه انستیتو پاستور تهران ( جهت دیپلمات‌ها و مامورین دولتی)
13. آزمایشگاه بیمارستان دی (تهران)*
14. آزمایشگاه درمانگاه یاس (نازی آباد) تهران*
15. آزمایشگاه آرامش (تهران)*
16. آزمایشگاه قلی زاده-اسفندی (ورامین)*
17. آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک آینده (ورامین)*
18. آزمایشگاه امروز (شهر ری)*
19. آزمایشگاه پاتوبیولوژی آراد (کرج)*
20. آزمایشگاه رازی (کرج)*
21. آزمایشگاه جهان (کرج)*
22. آزمایشگاه پارک (اصفهان)*
23. آزمایشگاه تشخیص پزشکی ملل (اصفهان)*
24. آزمایشگاه دکتر قاضی عسگر (اصفهان)*
25. آزمایشگاه نیکان (مشهد)*
26. آزمایشگاه دکتر اکبرزاده (مشهد)*
27. آزمایشگاه پاتوبیولوژی مشهد (مشهد)*
28. آزمایشگاه آنالیز (شیراز)
29. آزمایشگاه راز (شیراز)
30. آزمایشگاه اکسیژن (شیراز)*
31. آزمایشگاه پیوند (شیراز)*
32. آزمایشگاه ژنتیک پزشکی آوین-ژنتیک امام علی (یزد)*
33. آزمایشگاه دکتر دبیری (کرمان)*
34. آزمایشگاه بیمارستان خصوصی پارس (رشت)*
35. آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی (رشت)
36. آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی بهسان (اراک)*
37. آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانشمند (اراک)*
38. آزمایشگاه هراز آمل (آمل)*
39. آزمایشگاه دکتر حکیمی آمل (آمل)*
40. آزمایشگاه بوعلی (قم)*
41. آزمایشگاه آریا (اهواز)*
42. آزمایشگاه فرزان (همدان)
43. آزمایشگاه فجر (ساری)*
44. آزمایشگاه سلام (تبریز)
45. آزمایشگاه دکتر شهریار علیزاده (گرگان) *
46.آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر بیژن هدایتی (قائمشهر) *
47.آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارس (چالوس) *
48. آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر احترام (کاشان) *
شایان ذکر می‌باشد که فقط آزمایشگاه بیمارستان پارس (تهران) جهت انجام تست کرونا (PCR) و آنتی بادی‌های سرمی کووید19 (Igm, Ign)  برای پروازهای مسیر کشور چین، مورد تایید می‌باشد.
*آزمایشگاه‌های ستاره دار قابلیت صدور نتایج تست بارکد دار (QR Code) برای مسافرین مسیر کشور امارات را دارا می‌باشند. لازم به ذکر است ارائه اصل پاسخ منفی تست PCR هنگام مراجعه به گیت الزامی بوده و ارائه تست بصورت عکس و پیامک مورد قبول نمی‌باشد.

بدینوسیله لیست آزمایشگاه‌های مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت انجام تست کرونا (PCR) برای تمامی مسیرهای بین المللی هواپیمایی ماهان به استثناء پروازهای مسیرکشور چین جهت اطلاع رسانی به مسافرین اعلام می‌گردد:

1. آزمایشگاه پاتوبیولوژی ونک (تهران)*
2. آزمایشگاه مهراد (تهران)*
3. آزمایشگاه ظفر (تهران)*
4. آزمایشگاه دنا (تهران)*
5. آزمایشگاه پارس طب (تهران)*
6. آزمایشگاه بیمارستان عرفان نیایش (تهران)*
7. آزمایشگاه بیمارستان عرفان سعادت آباد (تهران)*
8. آزمایشگاه بیمارستان پارس (تهران)*
9. آزمایشگاه تهران لب (تهران)*
10. آزمایشگاه کیوان (تهران)*
11. آزمایشگاه آرمین (تهران)*
12. آزمایشگاه بیمارستان رسالت (تهران)*
13. آزمایشگاه انستیتو پاستور تهران ( جهت دیپلمات‌ها و مامورین دولتی)
14. آزمایشگاه بیمارستان دی (تهران)*
15. آزمایشگاه درمانگاه یاس (نازی آباد) تهران*
16. آزمایشگاه آرامش (تهران)*
17. آزمایشگاه قلی زاده-اسفندی (ورامین)*
18. آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک آینده (ورامین)*
19. آزمایشگاه امروز (شهر ری)*
20. آزمایشگاه پاتوبیولوژی آراد (کرج)*
21. آزمایشگاه رازی (کرج)*
22. آزمایشگاه جهان (کرج)*
23. آزمایشگاه پارک (اصفهان)*
24. آزمایشگاه تشخیص پزشکی ملل (اصفهان)*
25. آزمایشگاه دکتر قاضی عسگر (اصفهان)*
26. آزمایشگاه نیکان (مشهد)*
27. آزمایشگاه دکتر اکبرزاده (مشهد)*
28. آزمایشگاه پاتوبیولوژی مشهد (مشهد)*
29. آزمایشگاه آنالیز (شیراز)
30. آزمایشگاه راز (شیراز)
31. آزمایشگاه اکسیژن (شیراز)*
32. آزمایشگاه پیوند (شیراز)*
33. آزمایشگاه ژنتیک پزشکی آوین-ژنتیک امام علی (یزد)*
34. آزمایشگاه دکتر دبیری (کرمان)*
35. آزمایشگاه بیمارستان خصوصی پارس (رشت)*
36. آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی بهسان (اراک)*
37. آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانشمند (اراک)*
38. آزمایشگاه هراز آمل (آمل)*
39. آزمایشگاه دکتر حکیمی آمل (آمل)*
40. آزمایشگاه بوعلی (قم)*
41. آزمایشگاه آریا (اهواز)*
42. آزمایشگاه فرزان (همدان)
43. آزمایشگاه فجر (ساری)*
44. آزمایشگاه سلام (تبریز)

شایان ذکر می‌باشد که فقط آزمایشگاه بیمارستان پارس (تهران) جهت انجام تست کرونا (PCR) و آنتی بادی‌های سرمی کووید19 (Igm, Ign) برای پروازهای مسیر کشور چین، مورد تایید می‌باشد.

*آزمایشگاه‌های ستاره دار قابلیت صدور نتایج تست بارکد دار (QR Code) برای مسافرین مسیر کشور امارات را دارا می‌باشند. لازم به ذکر است ارائه اصل پرینت جوابیه منفی تست PCR هنگام مراجعه به گیت الزامی می‌باشد و ارائه تست بصورت عکس و پیامک مورد قبول نمی‌باشد.

بخش نظرات
اپلیکیشن رزرو پرواز تریپ

پرواز های چارتر و ارزان را با گوشی هوشمند خود جستجو و بلیط رزرو کنید. با اپلیکیشن تریپ ضمن سهولت در خرید از تخفیف های ویژه بهره مند شوید.

اپلیکیشن رزرو پرواز تریپ
6Lcvc3kaAAAAALAILAp0jE_FSwTasfoo6HDqw6Xc