سایر خدمات در بانکوک

ویزای تایلند

تعداد: 650,000 تومان
4.5

مدارک جهت اخذ ویزا :

              اصل پاسپورت با 7 ما اعتبار از تاریخ سفر -کپی شناسنامه تمام صفحات - کپی کارت ملی - دو قطعه عکس تمام رخ رنگی و پشت زمینه سفید که جدید باشد و مطابق با پاسپورت نباشد  تمکن بانکی بابت هر نفر مانده حساب حداقل 15 میلیون - بلیط-واچر هتل      

مدت زمان اخذ ویزا :

5 تا 7 روز کاری