Tufenkian Historic
مقصد
ایروان
نوع غذا
صبحانه
خدمات
ترانسفر سیم کارت

توجه! قیمت اتاق ها به ازای هر شب برای هر نفر به تومان محاسبه شده است.
اتاق یک تخته:
1,161,000
اتاق دو تخته هرنفر:
1,485,000
اتاق سه تخته هرنفر:
1,822,500
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
337,500
قیمت های بالا از تاریخ 11 خرداد تا تاریخ 9 تیر معتبر می باشد