"ولادیمیر تاتارنکو" مهندس هوانوردی اکراینی است که 3 سال برای طراحی یک هواپیمای متفاوت وقت گذاشته است.

این مخترع اخیرا هواپیمایی را طراحی کرده که کابین آن در مواقع ضروری جدا می شود.

کابین هواپیما که در مواقع بحرانی از آن جدا خواهد شد، قابلیت فرود آمدن در آب و خشکی را خواهد داشت.

با گسترش صنعت هواپیمایی و ساخت هواپیماهای مدرن، دغدغه افزایش ایمنی آنها در لحظات بحرانی سقوط هنوز و همیشه مطرح است.

در این طراحی هنگامی که یک بخش جدا می شود، موتورهای درون سوز سرعت را پایین آورده و چترهای نجات وارد عمل می شوند و مسافران همراه با بارهایشان به سلامتی در خشکی فرود می آیند و در آب نیز تیوب های لاستیکی باعث شناور شدن کابین بر روی آب می شوند.

کابین هواپیما از طریق پنجره عقبی واقع در در انتهای هواپیما قابل جدا شدن است.

 

منبع : لست سکند